Zwroty | czeski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Vi överväger att köpa ...
Uvažujeme o koupi...
Formalne, niezobowiązująco
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formalne, bardzo uprzejme
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formalne, uprzejme
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formalne, uprzejme
Bifogat hittar ni vår beställning.
V příloze najdete naší objednávku.
Formalne, uprzejme
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formalne, uprzejme
Vi lägger härmed in vår order på ...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formalne, bezpośrednie
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formalne, bezpośrednie
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formalne, uprzejme
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formalne, bardzo uprzejme
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formalne, uprzejme
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formalne, bezpośrednie
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formalne, bezpośrednie
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formalne, bezpośrednie
Vi bekräftar härmed din beställning.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formalne, uprzejme
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formalne, bezpośrednie
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formalne, bezpośrednie
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formalne, bezpośrednie
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formalne, bezpośrednie
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formalne, uprzejme
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formalne, uprzejme
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formalne, uprzejme
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formalne, uprzejme
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formalne, bardzo uprzejme
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formalne, bardzo uprzejme
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formalne, uprzejme
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formalne, uprzejme
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formalne, uprzejme
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formalne, bezpośrednie
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formalne, bezpośrednie
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formalne, bardzo bezpośrednie