Zwroty | turecki - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Rozważamy możliwość zakupu...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Formalne, niezobowiązująco
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Formalne, bardzo uprzejme
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Formalne, uprzejme
Załączamy nasze zamówienie na...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Formalne, uprzejme
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Formalne, uprzejme
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Formalne, uprzejme
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Formalne, bezpośrednie
Chcemy zakupić u Państwa...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Formalne, bezpośrednie
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Formalne, uprzejme
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Formalne, bardzo uprzejme
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Formalne, uprzejme
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Formalne, bezpośrednie
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Formalne, bezpośrednie
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Formalne, uprzejme
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Formalne, bezpośrednie
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Formalne, bezpośrednie
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Formalne, bezpośrednie
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Formalne, bezpośrednie
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Formalne, uprzejme
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Formalne, uprzejme
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Formalne, uprzejme
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Formalne, uprzejme
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Formalne, bardzo uprzejme
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Formalne, bardzo uprzejme
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Formalne, uprzejme
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Formalne, uprzejme
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Formalne, uprzejme
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Formalne, bezpośrednie
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Formalne, bezpośrednie
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Formalne, bardzo bezpośrednie