Zwroty | węgierski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Wij overwegen de aanschaf van ...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formalne, niezobowiązująco
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formalne, bardzo uprzejme
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formalne, uprzejme
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formalne, uprzejme
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formalne, uprzejme
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formalne, uprzejme
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formalne, bezpośrednie
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formalne, bezpośrednie
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formalne, uprzejme
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formalne, bardzo uprzejme
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formalne, uprzejme
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formalne, bezpośrednie
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formalne, bezpośrednie
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formalne, bezpośrednie
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formalne, uprzejme
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formalne, bezpośrednie
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formalne, bezpośrednie
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formalne, bezpośrednie
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formalne, bezpośrednie
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formalne, uprzejme
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formalne, uprzejme
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formalne, uprzejme
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formalne, uprzejme
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formalne, bardzo uprzejme
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formalne, bardzo uprzejme
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formalne, uprzejme
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formalne, uprzejme
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formalne, uprzejme
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formalne, bezpośrednie
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formalne, bezpośrednie
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formalne, bardzo bezpośrednie
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formalne, bardzo bezpośrednie