Zwroty | francuski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Wij overwegen de aanschaf van ...
Nous considérons l'achat de...
Formalne, niezobowiązująco
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Formalne, bardzo uprzejme
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Nous voudrions passer une commande.
Formalne, uprzejme
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Formalne, uprzejme
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Formalne, uprzejme
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Formalne, uprzejme
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Formalne, bezpośrednie
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Nous désirons vous acheter...
Formalne, bezpośrednie
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Formalne, uprzejme
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Formalne, uprzejme
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Formalne, bezpośrednie
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Formalne, bezpośrednie
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Formalne, bezpośrednie
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Formalne, uprzejme
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Formalne, bezpośrednie
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Formalne, bezpośrednie
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Formalne, bezpośrednie
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Formalne, bezpośrednie
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Formalne, uprzejme
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Formalne, uprzejme
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Formalne, uprzejme
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Formalne, uprzejme
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Formalne, bardzo uprzejme
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Formalne, bardzo uprzejme
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Formalne, uprzejme
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Formalne, uprzejme
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Formalne, uprzejme
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Formalne, bezpośrednie
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Formalne, bezpośrednie
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Formalne, bardzo bezpośrednie