Zwroty | węgierski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Estamos considerando adquirir...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formalne, niezobowiązująco
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formalne, bardzo uprzejme
Quisiéramos hacer un pedido.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formalne, uprzejme
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formalne, uprzejme
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Csatolva találja a rendelésünket.
Formalne, uprzejme
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formalne, uprzejme
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formalne, bezpośrednie
Deseamos adquirir...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formalne, bezpośrednie
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formalne, uprzejme
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formalne, bardzo uprzejme
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formalne, uprzejme
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formalne, bezpośrednie
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formalne, bezpośrednie
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formalne, bezpośrednie
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formalne, uprzejme
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formalne, bezpośrednie
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formalne, bezpośrednie
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formalne, bezpośrednie
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formalne, bezpośrednie
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formalne, uprzejme
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formalne, uprzejme
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formalne, uprzejme
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formalne, uprzejme
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formalne, bardzo uprzejme
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formalne, bardzo uprzejme
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formalne, uprzejme
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formalne, uprzejme
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formalne, uprzejme
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formalne, bezpośrednie
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formalne, bezpośrednie
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formalne, bardzo bezpośrednie
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formalne, bardzo bezpośrednie