Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Ni konsideras la aĉeto de...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formalne, niezobowiązująco
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formalne, bardzo uprzejme
Ni ŝatus meti ordon.
Мы хотели бы заказать
Formalne, uprzejme
Vi trovos nian firman ordon por...
Тут же еще один наш заказ на...
Formalne, uprzejme
Vi trovos vian ordon.
Тут же вы найдете наш заказ
Formalne, uprzejme
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formalne, uprzejme
Ni metas nian ordon por...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formalne, bezpośrednie
Ni intencas aĉeti...
Мы намерены купить у вас...
Formalne, bezpośrednie
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formalne, uprzejme
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formalne, bardzo uprzejme
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formalne, uprzejme
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formalne, bezpośrednie
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formalne, bezpośrednie
Ni konfirmas vian mendon.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formalne, uprzejme
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formalne, bezpośrednie
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formalne, bezpośrednie
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formalne, bezpośrednie
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formalne, bezpośrednie
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formalne, uprzejme
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formalne, uprzejme
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Возможно ли продлить заказ до...
Formalne, uprzejme
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formalne, uprzejme
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formalne, bardzo uprzejme
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formalne, bardzo uprzejme
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formalne, uprzejme
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formalne, uprzejme
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formalne, uprzejme
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formalne, bezpośrednie
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formalne, bezpośrednie
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formalne, bardzo bezpośrednie