Zwroty | fiński - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Ni konsideras la aĉeto de...
Harkitsemme ... ostoa...
Formalne, niezobowiązująco
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formalne, bardzo uprzejme
Ni ŝatus meti ordon.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formalne, uprzejme
Vi trovos nian firman ordon por...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formalne, uprzejme
Vi trovos vian ordon.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formalne, uprzejme
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formalne, uprzejme
Ni metas nian ordon por...
Täten jätämme tilauksemme...
Formalne, bezpośrednie
Ni intencas aĉeti...
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formalne, bezpośrednie
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formalne, uprzejme
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formalne, bardzo uprzejme
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formalne, uprzejme
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formalne, bezpośrednie
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formalne, bezpośrednie
Ni konfirmas vian mendon.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formalne, uprzejme
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formalne, bezpośrednie
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formalne, bezpośrednie
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formalne, bezpośrednie
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formalne, bezpośrednie
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formalne, uprzejme
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formalne, uprzejme
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formalne, uprzejme
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formalne, uprzejme
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formalne, bardzo uprzejme
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formalne, bardzo uprzejme
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formalne, uprzejme
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formalne, uprzejme
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formalne, uprzejme
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formalne, bezpośrednie
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formalne, bezpośrednie
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formalne, bardzo bezpośrednie