Zwroty | czeski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Ni konsideras la aĉeto de...
Uvažujeme o koupi...
Formalne, niezobowiązująco
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formalne, bardzo uprzejme
Ni ŝatus meti ordon.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formalne, uprzejme
Vi trovos nian firman ordon por...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formalne, uprzejme
Vi trovos vian ordon.
V příloze najdete naší objednávku.
Formalne, uprzejme
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formalne, uprzejme
Ni metas nian ordon por...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formalne, bezpośrednie
Ni intencas aĉeti...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formalne, bezpośrednie
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formalne, uprzejme
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formalne, bardzo uprzejme
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formalne, uprzejme
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formalne, bezpośrednie
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formalne, bezpośrednie
Ni konfirmas vian mendon.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formalne, uprzejme
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formalne, bezpośrednie
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formalne, bezpośrednie
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formalne, bezpośrednie
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formalne, bezpośrednie
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formalne, uprzejme
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formalne, uprzejme
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formalne, uprzejme
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formalne, uprzejme
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formalne, bardzo uprzejme
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formalne, bardzo uprzejme
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formalne, uprzejme
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formalne, uprzejme
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formalne, uprzejme
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formalne, bezpośrednie
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formalne, bezpośrednie
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formalne, bardzo bezpośrednie