Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Vi overveje et køb af...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formalne, niezobowiązująco
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formalne, bardzo uprzejme
Vi vil gerne angive en ordre.
Мы хотели бы заказать
Formalne, uprzejme
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Тут же еще один наш заказ на...
Formalne, uprzejme
Vedlagt vil du finde din ordre
Тут же вы найдете наш заказ
Formalne, uprzejme
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formalne, uprzejme
Vi angiver hermed en ordre på...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formalne, bezpośrednie
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Мы намерены купить у вас...
Formalne, bezpośrednie
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formalne, uprzejme
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formalne, bardzo uprzejme
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formalne, uprzejme
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formalne, bezpośrednie
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formalne, bezpośrednie
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formalne, bezpośrednie
Vi bekræfter hermed din ordre.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formalne, uprzejme
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formalne, bezpośrednie
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formalne, bezpośrednie
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formalne, bezpośrednie
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formalne, bezpośrednie
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formalne, uprzejme
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formalne, uprzejme
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Возможно ли продлить заказ до...
Formalne, uprzejme
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formalne, uprzejme
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formalne, bardzo uprzejme
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formalne, bardzo uprzejme
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formalne, uprzejme
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formalne, uprzejme
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formalne, uprzejme
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formalne, bezpośrednie
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formalne, bezpośrednie
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formalne, bardzo bezpośrednie
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formalne, bardzo bezpośrednie