Zwroty | węgierski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Uvažujeme o koupi...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formalne, niezobowiązująco
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formalne, bardzo uprzejme
Chtěli bychom zadat objednávku.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formalne, uprzejme
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formalne, uprzejme
V příloze najdete naší objednávku.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formalne, uprzejme
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formalne, uprzejme
Tímto zadáváme objednávku na...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formalne, bezpośrednie
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formalne, bezpośrednie
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formalne, uprzejme
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formalne, bardzo uprzejme
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formalne, uprzejme
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formalne, bezpośrednie
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formalne, bezpośrednie
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formalne, bezpośrednie
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formalne, uprzejme
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formalne, bezpośrednie
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formalne, bezpośrednie
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formalne, bezpośrednie
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formalne, bezpośrednie
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formalne, uprzejme
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formalne, uprzejme
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formalne, uprzejme
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formalne, uprzejme
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formalne, bardzo uprzejme
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formalne, bardzo uprzejme
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formalne, uprzejme
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formalne, uprzejme
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formalne, uprzejme
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formalne, bezpośrednie
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formalne, bezpośrednie
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formalne, bardzo bezpośrednie