Zwroty | esperancki - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Uvažujeme o koupi...
Ni konsideras la aĉeto de...
Formalne, niezobowiązująco
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Formalne, bardzo uprzejme
Chtěli bychom zadat objednávku.
Ni ŝatus meti ordon.
Formalne, uprzejme
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Vi trovos nian firman ordon por...
Formalne, uprzejme
V příloze najdete naší objednávku.
Vi trovos vian ordon.
Formalne, uprzejme
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Formalne, uprzejme
Tímto zadáváme objednávku na...
Ni metas nian ordon por...
Formalne, bezpośrednie
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Ni intencas aĉeti...
Formalne, bezpośrednie
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Formalne, uprzejme
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Formalne, bardzo uprzejme
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Formalne, uprzejme
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Formalne, bezpośrednie
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Formalne, bezpośrednie
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Formalne, bezpośrednie
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Ni konfirmas vian mendon.
Formalne, uprzejme
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Formalne, bezpośrednie
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Formalne, bezpośrednie
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Formalne, bezpośrednie
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Formalne, bezpośrednie
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Formalne, uprzejme
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Formalne, uprzejme
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Formalne, uprzejme
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Formalne, uprzejme
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Formalne, bardzo uprzejme
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Formalne, bardzo uprzejme
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Formalne, uprzejme
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Formalne, uprzejme
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Formalne, uprzejme
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Formalne, bezpośrednie
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Formalne, bezpośrednie
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Formalne, bardzo bezpośrednie