Zwroty | turecki - Język biznesu | Spotkania

Spotkania - Umawianie się

Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
Formalne, bardzo uprzejme
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
Formalne, uprzejme
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Formalne, uprzejme
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Bence görüşmemiz gerekiyor.
Formalne, bezpośrednie

Spotkania - Przekładanie

Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
Formalne, bardzo uprzejme
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
Formalne, uprzejme
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Formalne, uprzejme
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
Formalne, uprzejme
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Formalne, uprzejme
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
Formalne, uprzejme
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Formalne, bezpośrednie

Spotkania - Odwoływanie

Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
Formalne, uprzejme
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Formalne, uprzejme
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
Formalne, uprzejme
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Formalne, uprzejme