Zwroty | japoński - Język biznesu | Spotkania

Spotkania - Umawianie się

Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
是非とも・・・・様とお会いしてご意見を参考にさせていただきたくご連絡を差し上げた次第です。
Formalne, bardzo uprzejme
Hvornår passer det dig?
ご都合のよろしい日はありますでしょうか?
Formalne, uprzejme
Kan vi arrangere et møde?
お会いしてお話を伺うことはできますでしょうか?
Formalne, uprzejme
Jeg synes vi skal mødes.
お会いしてお話を伺いたいと考えております。
Formalne, bezpośrednie

Spotkania - Przekładanie

Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
依然決めました面会の日取りを延期させていただくことは可能でしょうか?
Formalne, bardzo uprzejme
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
約束の時間は明日の2時となっておりましたが、急きょ不都合が生じたため、大変申し訳ございませんが4時に変更していただくことは可能でしょうか?
Formalne, uprzejme
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
ご迷惑をおかけいたしますが、日程を変更していただくことは可能でしょうか?
Formalne, uprzejme
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・日に変更せざるを得なくなりました。
Formalne, uprzejme
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
お約束していた日に、あいにく急用が入ってしまいました。申し訳ございませんが、日程を変更していただけないでしょうか。
Formalne, uprzejme
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
大変申し訳ございませんが、日程を変更せざるを得なくなりました。
Formalne, uprzejme
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
もう少し時間を早めて/遅くしていただくことは可能でしょうか? 
Formalne, bezpośrednie

Spotkania - Odwoływanie

Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
お電話致しましたがつながらなかったため、メールでご連絡差し上げることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが明日の面会をキャンセルせざるをえなくなってしまいました。
Formalne, uprzejme
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
申し訳ございませんが、急きょ不都合が生じ、お会いすることができなくなってしまいました。
Formalne, uprzejme
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
大変ご迷惑をおかけいたしますが、明日の面会をキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Formalne, uprzejme
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・のためアポイントをキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Formalne, uprzejme