Zwroty | angielski - Język biznesu | Spotkania

Spotkania - Umawianie się

Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
I would like an appointment with Mr Smith please.
Formalne, bardzo uprzejme
Kdyby Vám to vyhovovalo?
When would it suit you?
Formalne, uprzejme
Můžeme si sjednat schůzku?
Can we arrange a meeting?
Formalne, uprzejme
Myslím, že bychom se měli setkat.
I think we should meet.
Formalne, bezpośrednie

Spotkania - Przekładanie

Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Formalne, bardzo uprzejme
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Formalne, uprzejme
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Would it be possible to set another date?
Formalne, uprzejme
Musím odložit naši schůzku do...
I have to postpone our meeting until…
Formalne, uprzejme
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Formalne, uprzejme
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
I am forced to change the date of our meeting.
Formalne, uprzejme
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Could we make it a bit earlier/later?
Formalne, bezpośrednie

Spotkania - Odwoływanie

Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formalne, uprzejme
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Formalne, uprzejme
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Formalne, uprzejme
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Formalne, uprzejme