Zwroty | polski - Język biznesu | Spotkania

Spotkania - Umawianie się

I would like an appointment with Mr Smith please.
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Formalne, bardzo uprzejme
When would it suit you?
Kiedy Panu odpowiada?
Formalne, uprzejme
Can we arrange a meeting?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Formalne, uprzejme
I think we should meet.
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Formalne, bezpośrednie

Spotkania - Przekładanie

I wonder whether we can postpone our meeting?
Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Formalne, bardzo uprzejme
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Formalne, uprzejme
Would it be possible to set another date?
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Formalne, uprzejme
I have to postpone our meeting until…
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Formalne, uprzejme
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Formalne, uprzejme
I am forced to change the date of our meeting.
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Formalne, uprzejme
Could we make it a bit earlier/later?
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Formalne, bezpośrednie

Spotkania - Odwoływanie

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formalne, uprzejme
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Formalne, uprzejme
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Formalne, uprzejme
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Formalne, uprzejme