Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

Da mezzanotte alle 12
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ca. (circa)
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
c/o (all'attenzione di)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
Dott. (dottore)
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
i.e. (id est) / cioè
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.p.A. (Società per Azioni)
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
non applicabile / non pertinente
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
num.
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
annuale / per anno
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
Dalle tredici alle ventitré
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
vedi retro
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (Vicepresidente)
รองประธาน
Drugi po prezydencie