Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

Da mezzanotte alle 12
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ca. (circa)
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
c/o (all'attenzione di)
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
Dott. (dottore)
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
i.e. (id est) / cioè
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.p.A. (Società per Azioni)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
non applicabile / non pertinente
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
num.
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
annuale / per anno
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
Dalle tredici alle ventitré
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
vedi retro
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (Vicepresidente)
wiceprezydent
Drugi po prezydencie