Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

de. (délelőtt)
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
kb. (körülbelül)
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
figyelmébe (levélcímzéskor)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
CET (Közép-Európai Idő)
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Mélt. (Méltósága)
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
azaz
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
egyesült társaság
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (nem alkalmazható)
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
sz. (szám/számú)
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
évente
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
du./este (délután/este)
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
folyt. (folytatás a másik oldalon)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Elnökhelyettes
รองประธาน
Drugi po prezydencie