Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

de. (délelőtt)
f.m./fm. (förmiddag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
kb. (körülbelül)
c:a/ca. (cirka)
Używane dla określenia ilości
figyelmébe (levélcímzéskor)
att. (attestera)
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Tytuł uniwersytecki
CET (Közép-Európai Idő)
CET (Centraleuropeisk tid)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Mélt. (Méltósága)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Używane dla osób z tytułem królewskim
azaz
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Używane do wyjaśnienia czegoś
egyesült társaság
AB (aktiebolag)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
AB (aktiebolag)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (nem alkalmazható)
ej tillämpningsbart
Używane, gdy coś nie jest konieczne
sz. (szám/számú)
nr (nummer)
Używane dla określenia porządku
évente
per år
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
du./este (délután/este)
e.m./em. (eftermiddag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
folyt. (folytatás a másik oldalon)
v.g.v. (var god vänd)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Elnökhelyettes
VP (vice ordförande)
Drugi po prezydencie