Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

de. (délelőtt)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
kb. (körülbelül)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
figyelmébe (levélcímzéskor)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
CET (Közép-Európai Idő)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Mélt. (Méltósága)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
azaz
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
egyesült társaság
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (nem alkalmazható)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
sz. (szám/számú)
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
évente
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
du./este (délután/este)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
folyt. (folytatás a másik oldalon)
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Elnökhelyettes
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie