Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

sabah (öğleden önce)
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
tahmini
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
dikkatine
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
huzurunda
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
yani
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
A.Ş. (anonim şirketi)
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ltd. (limited)
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
geçersiz
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
no. (numara)
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
yıllık / yılda bir
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
öğleden sonra
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
devamı var (sayfayı çeviriniz)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
รองประธาน
Drugi po prezydencie