Zwroty | koreański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

sabah (öğleden önce)
오전
Używane dla zegaru 12-godzinnego
tahmini
대개 (대략)
Używane dla określenia ilości
dikkatine
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Używane w korespondencji z określoną osobą
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
학사
Tytuł uniwersytecki
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
중앙유럽 표준시
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
huzurunda
전하
Używane dla osób z tytułem królewskim
yani
즉, 다시 말하자면
Używane do wyjaśnienia czegoś
A.Ş. (anonim şirketi)
주식회사
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ltd. (limited)
사 (社)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
geçersiz
없음
Używane, gdy coś nie jest konieczne
no. (numara)
Używane dla określenia porządku
yıllık / yılda bir
매년
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
öğleden sonra
오후
Używane dla zegaru 12-godzinnego
devamı var (sayfayı çeviriniz)
뒷 장을 봐주십시오
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Drugi po prezydencie