Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

sabah (öğleden önce)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
tahmini
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
dikkatine
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
huzurunda
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
yani
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
A.Ş. (anonim şirketi)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ltd. (limited)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
geçersiz
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
no. (numara)
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
yıllık / yılda bir
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
öğleden sonra
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
devamı var (sayfayı çeviriniz)
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie