Zwroty | chiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

sabah (öğleden önce)
上午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
tahmini
大约
Używane dla określenia ilości
dikkatine
请...注意
Używane w korespondencji z określoną osobą
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
文学学士
Tytuł uniwersytecki
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
欧洲中部时间
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
huzurunda
尊敬的
Używane dla osób z tytułem królewskim
yani
Używane do wyjaśnienia czegoś
A.Ş. (anonim şirketi)
有限责任公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ltd. (limited)
股份有限公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
geçersiz
不适用
Używane, gdy coś nie jest konieczne
no. (numara)
订购号
Używane dla określenia porządku
yıllık / yılda bir
每年
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
öğleden sonra
下午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
devamı var (sayfayı çeviriniz)
请翻面
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
副总裁
Drugi po prezydencie