Zwroty | węgierski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
de. (délelőtt)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
kb. (körülbelül)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
figyelmébe (levélcímzéskor)
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
CET (Közép-Európai Idő)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
Mélt. (Méltósága)
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
azaz
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
egyesült társaság
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (nem alkalmazható)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
sz. (szám/számú)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
évente
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
du./este (délután/este)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
Elnökhelyettes
Drugi po prezydencie