Zwroty | turecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
sabah (öğleden önce)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
tahmini
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
dikkatine
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
huzurunda
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
yani
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
A.Ş. (anonim şirketi)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
Ltd. (limited)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
geçersiz
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
no. (numara)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
yıllık / yılda bir
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
öğleden sonra
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Drugi po prezydencie