Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
f.m./fm. (förmiddag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
c:a/ca. (cirka)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
att. (attestera)
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
CET (Centraleuropeisk tid)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
AB (aktiebolag)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
AB (aktiebolag)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
ej tillämpningsbart
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
nr (nummer)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
per år
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
e.m./em. (eftermiddag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
v.g.v. (var god vänd)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
VP (vice ordförande)
Drugi po prezydencie