Zwroty | rumuński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
CET sau GMT
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
ex.: (exemplu)
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
S.A. (societate pe acţiuni)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
nr. (numărul)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
p.a. (pe an)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
p.m. (postmeridian)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Vezi verso - nu se abreviază.
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Drugi po prezydencie