Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
wiceprezydent
Drugi po prezydencie