Zwroty | niemiecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
vorm. (vormittags)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
ugf. (ungefähr)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
z.Hd. (zu Händen von)
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
d.h. (das heißt)
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
n.z. (nicht zutreffend)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
Nr. (Nummer)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
pro Jahr
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
nachm. (nachmittags)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
b.w. (bitte wenden)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
VPräs. (Vizepräsident)
Drugi po prezydencie