Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
v.m. (voor de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
ong. (ongeveer)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
t.a.v. (ter attentie van)
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
MET (Middel-Europese Tijd)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
d.w.z. (dat wil zeggen)
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
nv (naamloze vennootschap)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
n.v.t. (niet van toepassing)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
nr. (nummer)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
p.j. (per jaar)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
n.m. (na de middag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
z.o.z. (zie ommezijde)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
VP (vice-president)
Drugi po prezydencie