Zwroty | koreański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
오전
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
대개 (대략)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
학사
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
중앙유럽 표준시
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
전하
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
즉, 다시 말하자면
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
주식회사
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
사 (社)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
없음
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
매년
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
오후
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
뒷 장을 봐주십시오
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
부사장님, 부통령님, 부회장님
Drugi po prezydencie