Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie