Zwroty | francuski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
approx. (approximativement)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
attn. (à l'attention de)
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
Licence
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
HEC (heure d'Europe centrale)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
c.à.d (c'est-à-dire)
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
S.A. (Société Anonyme)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (non applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
n° (numéro)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
p. a. (par an)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
p.m. (post meridiem) : après-midi
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
V.P. (vice-président)
Drugi po prezydencie