Zwroty | fiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
aamup.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
n. (noin)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
...henkilön käsiteltäväksi
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
GMT (Greenwich Mean Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
eli
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
Oy (osakeyhtiö)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
Rajavastuuyhtiö
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
ei saatavilla
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
nro. (numero)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
per vuosi
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
iltap. (iltapäivällä)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
käännä sivu
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
Varapresidentti
Drugi po prezydencie