Zwroty | esperancki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
a.m. (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
proks. (proksimume)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
atn. (al la atento de)
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
CET (Centreŭropa Tempo)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
t.e. (tio estas)
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
korp. (korpigita)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
Lgt. (limigita)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
n/u (ne uzebla)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
no. (numero)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
p.a. (per annum)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
BR (bonvolu reversi)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
VP (vicprezidanto)
Drugi po prezydencie