Zwroty | czeski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
a. m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
přibl. (přibližně)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
MP. (do vlastních rukou)
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
Bc. (Bakalář)
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
CET (Středoevropský čas)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
tj. (to jest)
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
a.s. (akciová společnost)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (chybějící data)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
č. (číslo)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
p.a. (per annum - ročně)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
p. m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
VP (viceprezident)
Drugi po prezydencie