Zwroty | chiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
上午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
大约
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
请...注意
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
文学学士
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
欧洲中部时间
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
尊敬的
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
有限责任公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
股份有限公司
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
不适用
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
订购号
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
每年
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
下午
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
请翻面
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
副总裁
Drugi po prezydencie