Zwroty | angielski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m.
a.m. (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
โดยประมาณค่า
approx. (approximately)
Używane dla określenia ilości
เนื่องในความตั้งใจของ...
attn. (to the attention of)
Używane w korespondencji z określoną osobą
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
เวลายุโรปกลาง
CET (Central European Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
สยามบรมราชกุมารี
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Używane dla osób z tytułem królewskim
นั่นก็คือ
i.e. (id est)
Używane do wyjaśnienia czegoś
ร่วมมือกับ
inc. (incorporated)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
จำกัด
Ltd. (limited)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (not applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
ตัวเลข
no. (number)
Używane dla określenia porządku
ทุกปี
p.a. (per annum)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
PTO (please turn over)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
รองประธาน
VP (vice president)
Drugi po prezydencie