Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

f.m./fm. (förmiddag)
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
c:a/ca. (cirka)
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
att. (attestera)
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
CET (Centraleuropeisk tid)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.v.s., dvs. (det vill säga)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
AB (aktiebolag)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
AB (aktiebolag)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ej tillämpningsbart
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (nummer)
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
per år
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
e.m./em. (eftermiddag)
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
v.g.v. (var god vänd)
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice ordförande)
wiceprezydent
Drugi po prezydencie