Zwroty | fiński - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

f.m./fm. (förmiddag)
aamup.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
c:a/ca. (cirka)
n. (noin)
Używane dla określenia ilości
att. (attestera)
...henkilön käsiteltäväksi
Używane w korespondencji z określoną osobą
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Tytuł uniwersytecki
CET (Centraleuropeisk tid)
GMT (Greenwich Mean Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.v.s., dvs. (det vill säga)
eli
Używane do wyjaśnienia czegoś
AB (aktiebolag)
Oy (osakeyhtiö)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
AB (aktiebolag)
Rajavastuuyhtiö
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ej tillämpningsbart
ei saatavilla
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (nummer)
nro. (numero)
Używane dla określenia porządku
per år
per vuosi
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
e.m./em. (eftermiddag)
iltap. (iltapäivällä)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
v.g.v. (var god vänd)
käännä sivu
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice ordförande)
Varapresidentti
Drugi po prezydencie