Zwroty | czeski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

f.m./fm. (förmiddag)
a. m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
c:a/ca. (cirka)
přibl. (přibližně)
Używane dla określenia ilości
att. (attestera)
MP. (do vlastních rukou)
Używane w korespondencji z określoną osobą
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Bc. (Bakalář)
Tytuł uniwersytecki
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Středoevropský čas)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.v.s., dvs. (det vill säga)
tj. (to jest)
Używane do wyjaśnienia czegoś
AB (aktiebolag)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
AB (aktiebolag)
a.s. (akciová společnost)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ej tillämpningsbart
n/a (chybějící data)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (nummer)
č. (číslo)
Używane dla określenia porządku
per år
p.a. (per annum - ročně)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
e.m./em. (eftermiddag)
p. m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
v.g.v. (var god vänd)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice ordförande)
VP (viceprezident)
Drugi po prezydencie