Zwroty | angielski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
c:a/ca. (cirka)
approx. (approximately)
Używane dla określenia ilości
att. (attestera)
attn. (to the attention of)
Używane w korespondencji z określoną osobą
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Używane dla osób z tytułem królewskim
d.v.s., dvs. (det vill säga)
i.e. (id est)
Używane do wyjaśnienia czegoś
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
AB (aktiebolag)
Ltd. (limited)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ej tillämpningsbart
n/a (not applicable)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (nummer)
no. (number)
Używane dla określenia porządku
per år
p.a. (per annum)
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
v.g.v. (var god vänd)
PTO (please turn over)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
VP (vice ordförande)
VP (vice president)
Drugi po prezydencie