Zwroty | koreański - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
오전
Używane dla zegaru 12-godzinnego
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
대개 (대략)
Używane dla określenia ilości
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
학사
Tytuł uniwersytecki
CET sau GMT
중앙유럽 표준시
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
전하
Używane dla osób z tytułem królewskim
ex.: (exemplu)
즉, 다시 말하자면
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (societate pe acţiuni)
주식회사
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
사 (社)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
없음
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr. (numărul)
Używane dla określenia porządku
p.a. (pe an)
매년
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
p.m. (postmeridian)
오후
Używane dla zegaru 12-godzinnego
Vezi verso - nu se abreviază.
뒷 장을 봐주십시오
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
부사장님, 부통령님, 부회장님
Drugi po prezydencie