Zwroty | grecki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

... часов утра
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ca. (circa -ровно)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane dla określenia ilości
прямо в руки
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Tytuł uniwersytecki
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Его величество
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Używane dla osób z tytułem królewskim
т.е. (то есть)
π.χ. (για παράδειγμα)
Używane do wyjaśnienia czegoś
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
непригодный
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
№ (номер)
αριθ. (Αριθμός)
Używane dla określenia porządku
.../год (в год)
ανά έτος, ετήσια
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
... часов вечера
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
см. далее (смотри далее)
γυρίστε σελίδα
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Премьер
αντιπρόεδρος
Drugi po prezydencie