Zwroty | polski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
przed południem
Używane dla zegaru 12-godzinnego
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Używane dla określenia ilości
A/C (aos cuidados de)
do wiadomości
Używane w korespondencji z określoną osobą
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Licencjat
Tytuł uniwersytecki
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
V.A. (Vossa Alteza)
Jego/Jej Królewska Mość
Używane dla osób z tytułem królewskim
p.ex. (por exemplo)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S/A (sociedade anônima)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Ltda. (limitada)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
n/a (não aplicável)
nie dot. (nie dotyczy)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nº. (número)
nr (numer)
Używane dla określenia porządku
por ano
anual
rocznie
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
po południu
Używane dla zegaru 12-godzinnego
Vide verso
proszę odwrócić
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
Vice Presidente
wiceprezydent
Drugi po prezydencie