Zwroty | włoski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
Da mezzanotte alle 12
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
ca. (circa)
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
c/o (all'attenzione di)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
Dott. (dottore)
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
i.e. (id est) / cioè
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.p.A. (Società per Azioni)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
non applicabile / non pertinente
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
num.
Używane dla określenia porządku
rocznie
annuale / per anno
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
Dalle tredici alle ventitré
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
vedi retro
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
VP (Vicepresidente)
Drugi po prezydencie