Zwroty | węgierski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
de. (délelőtt)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
kb. (körülbelül)
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
figyelmébe (levélcímzéskor)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Közép-Európai Idő)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
Mélt. (Méltósága)
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
azaz
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
egyesült társaság
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (nem alkalmazható)
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
sz. (szám/számú)
Używane dla określenia porządku
rocznie
évente
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
du./este (délután/este)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
Elnökhelyettes
Drugi po prezydencie