Zwroty | tajski - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
a.m.
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
โดยประมาณค่า
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
เนื่องในความตั้งใจของ...
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
ปริญญาตรี
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
เวลายุโรปกลาง
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
สยามบรมราชกุมารี
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
นั่นก็คือ
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
ร่วมมือกับ
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
จำกัด
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
ไม่สามารถใช้ได้
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
ตัวเลข
Używane dla określenia porządku
rocznie
ทุกปี
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
นาฬิกา
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
รองประธาน
Drugi po prezydencie