Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Skróty

Skróty - Skróty w biznesie

przed południem
f.m./fm. (förmiddag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
ok. (około)
c:a/ca. (cirka)
Używane dla określenia ilości
do wiadomości
att. (attestera)
Używane w korespondencji z określoną osobą
Licencjat
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Tytuł uniwersytecki
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Centraleuropeisk tid)
Używane w korespondencji w biznesie i innych sferach
Jego/Jej Królewska Mość
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Używane dla osób z tytułem królewskim
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Używane do wyjaśnienia czegoś
S.A. (Spółka Akcyjna)
AB (aktiebolag)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
AB (aktiebolag)
Używane dla określenia statusu prawnego niektórych spółek
nie dot. (nie dotyczy)
ej tillämpningsbart
Używane, gdy coś nie jest konieczne
nr (numer)
nr (nummer)
Używane dla określenia porządku
rocznie
per år
Używane dla określenia, że coś ma miejsce każdego roku - skrót występuje tylko w j. angielskim
po południu
e.m./em. (eftermiddag)
Używane dla zegaru 12-godzinnego
proszę odwrócić
v.g.v. (var god vänd)
Wskazuje na korespondencję z drugą stroną
wiceprezydent
VP (vice ordförande)
Drugi po prezydencie